O domově

Dětský domov Bojkovice

Dětský domov byl založen v letech 1939 – 1942 jako útulek pro opuštěné děti z Bojkovic. V roce 2004 byl zrekonstruován na domov rodinného typu. V našem zařízení se v současnosti nacházejí tři barevně odlišené rodinné skupiny. V každé je ubytováno šest až osm dětí, o které se v každé buňce starají tři odborní pedagogové, takže kapacita domova je 24 dětí. V podkroví domova je garsoniéra, kde bydlí děti připravující se na odchod do běžného života. Učí se zde nakládat s finančními prostředky, jednat se státní správou a samosprávou, zvládat úkony běžného samostatného života.

Na pozemku domova máme velké multifunkční hřiště, prolézačkovou sestavu s pískovištěm, trampolínu, posezení pod pergolou a zahradní bazén se solárním ohřevem.

V zařízení máme zřízenou keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem, řada keramických výrobků zdobí vnitřní prostory domova.

Děti rády jezdí na kole, kolečkových bruslích, chodí hrát míčové hry, o prázdninách navštěvují letní tábory, ozdravovny, pobývají na rekreačních pobytech. Některé jezdí k rodičům a přátelům. Na veřejnosti se prezentujeme např. prostřednictvím příspěvků do místního či regionálního tisku, účastí dětí na kulturních a sportovních akcích.

Všechny naše děti mají své životní příběhy, proto každé dítě potřebuje individuální a citlivý přístup, pohlazení, pochvalu.

Základní informace

1. Dětský domov Bojkovice

Ředitel:> Mgr. Antonín Rak, tel. 731 507 859
Adresa: Dětský domov Bojkovice
Štefánikova 563
687 71 Bojkovice

Telefon + fax: 572 641 524
Úřední hodiny: 9:00 – 14:00 hod (po dohodě i v jinou dobu)
Datová schránka: aftqj7f

Kontaktní spojení:

Ředitel zařízení:
Mgr. Antonín Rak, tel. 731 507 859, info@ddbojkovice.cz
Zástupce ředitele:
Bc. Monika Lukášová, tel. 731 507 849, zastupce@ddbojkovice.cz
Účetní:
Ing. Lenka Šebestová, tel. 572 641 524, ucetni@ddbojkovice.cz
Sociální pracovnice:
Mgr. Jana Fialíková, tel. 572 641 524, socialni@ddbojkovice.cz

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, ústavní výchovy a zajištění stravování.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou
Zřizovatel: Zlínský kraj, tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín
Zřizovací listina: č. j. 284/2001 ze dne 13. 6. 2001

3. Organizační struktura

3.1 Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Dětský domov IZO 60 37 18 03

Identifikátor právnické osoby: Mgr. Antonín Rak

Zařazení do sítě škol a školských zařízení pod uvedeným názvem

4. Bankovní spojení pro platby

Číslo účtu: 1545442399/0800
IČ: 60371803

5. Dokumenty

5.1 Seznam hlavních dokumentů
https://www.ddbojkovice.cz/dokumenty.html

5.2 Rozpočet
https://www.ddbojkovice.cz/download/ostatni/rozpocet_2020_final.pdf

6. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla tvořena.

a) ústně - Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne zařízení ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti v kanceláři umístěné v budově DD Bojkovice, na ulici Štefánkova 563, poštou nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

b) e-mailem – Informace týkající se Dětského domova (viz kontaktní spojení bod č. 1)

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně: - Informace týkající se Dětského domova: Dětský domov Bojkovice, Štefánikova 563, 687 71 Bojkovice. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

7. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitele zařízení a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

8. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska a rozhodnutím ředitele zařízení, je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele zařízení, proti němuž je opravný prostředek podáván.

9. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/207/

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/199/4597.html#obsah

10. Předpisy

12.1 Nejdůležitější používané předpisy:

http://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx

http://www.msmt.cz/dokumenty-3?lang=1

11. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

https://www.ddbojkovice.cz/dokumenty.html

NEJLEPŠÍ KAMARÁDI
Partneři:
 • LEJA SALON SLAVIČÍN
 • NADACE SYNOT
 • MORAVIA CANS s.r.o. BOJKOVICE
 • VOMA UH.BROD
 • ATELIÉR ABAKUK – JAROSLAV A MARIE PECHÁČKOVI, HANUŠOVICE
 • DATO – FORETS – JAROSLAV SOMMER, BOJKOVICE
 • NADACE TEREZY MAXOVÉ
 • VESPOJENÍ, z.s.
 • NADAČNÍ FOND ALBERT
 • NADAČNÍ FOND PRO ROZVOJ PLNÉHO VĚDOMÍ
 • RADIO KISS PUBLIKUM
 • HAME BABICE
 • KAMIL SOUKENÍK
 • TEKOO s.r.o. UH.BROD
 • NESTLÉ ČESKO s.r.o.
 • MĚSTSKÝ ÚŘAD BOJKOVICE
 • ZÁLESÍ a.s. ZÁVOD PLASTY LUHAČOVICE
 • LUKÁŠ BROTHÁNEK
Alza.cz Nadata Terezy Maxové